Lương y Triệu Sỹ Điền

Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Hotline: 077 802 7907